Nowa rekrutacja - na rok szkolny 2020/2021

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Aktualności
Utworzono: poniedziałek, 08, czerwca 2020 06:30Rozpoczynamy rekrutację do projektu Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski na rok szkolny 2020/2021W Projekcie wsparciem objęci są uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, kompetencji społecznych, matematyki, fizyki oraz informatyki. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2019/2020) oraz klas siódmych i ósmych.Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach matematyki, fizyki lub informatyki najpierw przechodzi badanie psychologiczne. Po pomyślnym wyniku uczestniczy w Teście Uzdolnień Kierunkowych (którego termin jest przewidziany na wrzesień br.). Dopiero wówczas podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do Projektu.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach biologii, chemii lub kompetencji społecznych, najpierw przygotowuje swój projekt kwalifikacyjny, który decyduje o jego uczestnictwie w Projekcie. Dopiero po jego zaprezentowaniu i decyzji o zakwalifikowaniu - bierze udział w badaniu psychologicznym.

Składając arkusz nominacji zaznacza się wybrany przedmiot oraz przedmiot drugiego wyboru (w przypadku braku miejsc). Jeżeli uczeń wybiera przedmioty z dwóch różnych grup przedmiotowych (np. matematyka, biologia) - wówczas powinien przejść wszystkie etapy, czyli: badanie psychologiczne, złożenie projektu kwalifikacyjnego oraz uczestnictwo w Teście uzdolnień Kierunkowych. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.Poniżej znajdują się dokumenty zawierające główne informacje na temat rekrutacji:

- Regulamin rekrutacji

- Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych

- Lista osiągnięć uzyskanych w olimpiadach wojewódzkich i konkursach przedmiotowych wymaganych do przyjęcia ucznia do Projektu  bez pisania Testu Uzdolnień Kierunkowych lub realizacji projektu kwalifikacyjnego.

do pobrania:  https://liblink.pl/AN1Sd59jD8

Komplet dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji aplikujący do Projektu powinni przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 - 200 Wejherowo lub włożyć do skrzynki w przedsionku Poradni. Komplet dokumentów obejmuje:

arkusz nominacji (wypełniony przez rodzica, nauczyciela lub inną osobę, np. pedagoga szkolnego),
wniosek o przeprowadzenie badań,
oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie dotyczące rekrutacji w ramach projektu Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski.


Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul. Ofiar Piaśnicy 22) do 26 czerwca 2020 r.Projekty kwalifikacyjne na przedmioty: biologia, chemia i kompetencje społeczne należy dostarczyć do 16 sierpnia 2020 r.Pytania prosimy kierować na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl  lub telefonicznie do Poradni  58 672 10 08 - do p. Beaty Graczyk-Zając lub p. Emilii Richert.