Copyright 2021 - Custom text here

First Certificate in English

CZYM JEST EGZAMIN FCE?

 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym
 • FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
 • FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Przygotowanie do FCE wymaga ok 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.
 • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN

Egzamin FCE składa się z 5 części tzw. Papers:
 • Reading - Czytanie
  czas trwania: 1 godz. 15 min
  punktacja: 40 punktów

  Część ta składa się z 4 zadań. Zadania mogą być następujące: wybór jednej odpowiedzi z kilku możliwości (multiple choice), dopasowywanie właściwej odpowiedzi (multiple matching) oraz wypełnianie luk w tekście brakującymi zdaniami lub paragrafami (gap filling). Każdy z czterech występujących w tej części tekstów zawiera ok. 350 - 700 słów. Wykorzystywane są tu teksty o charakterze opisowym i narracyjnym, materiały informacyjne, opinie i komentarze, poradniki, urywki literackie, eseje i artykuły prasowe.
   

 • Writing - Pisanie
  czas trwania: 1 godz. 30 min
  punktacja: 40 punktów

  Pisanie dzieli się na 2 części. W pierwszej części zdający wykonują jedno (lub więcej) obowiązkowe zadanie, w drugiej wybierają jeden z czterech proponowanych tematów wypracowań. Każde wypracowanie powinno zawierać nie więcej niż 120-180 słów. Zadania obejmują listy urzędowe i prywatne, notatki, raporty, instrukcje, wskazówki, recenzje i artykuły prasowe. Jedno z zadań do wyboru w drugiej części jest zadaniem opartym na podanej liście lektur (lista lektur jest NIEOBOWIĄZKOWA).

 • Use of English - Zastosowanie struktur językowych
  czas trwania: 1 godz. 15 min
  punktacja: 40 punktów

  Ten komponent składa się z 5 części. Zadania obejmują: uzupełnianie luk w tekście jedną z podanych możliwości (multiple choice lexical cloze), uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi (open structural cloze), transformacja zdań (key word transformations), korekta błędów (error correction) oraz słowotwórstwo (word formation).
   

 • Listening - Słuchanie
  czas trwania: ok. 40 min
  punktacja: 40 punktów

  Słuchanie składa się z 4 części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania obejmują wypełnianie formularza, robienie notatek, uzupełnianie zdań, wybór prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwości (multiple choice) lub dopasowanie prawidłowej odpowiedzi (multiple matching) Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, audycje radiowe, wykłady, komunikaty, przemówienia, itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich.
   

 • Speaking - Mówienie
  czas trwania: ok. 14 min
  punktacja: 40 punktów

  Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z czterech części. W części pierwszej kandydaci rozmawiają ze sobą o swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie a w ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.
   


JAKA JEST SKALA OCEN

FCE ma trzy oceny pozytywne : A, B i C oraz dwie oceny negatywne : D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% punktów aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl