Copyright 2021 - Custom text here

Regulamin korzystania z Sali gimnastycznej

 

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.
 2. Za zgodą Dyrektora PESS na Sali gimnastycznej mogą się odbywać uroczystości szkolne oraz inne imprezy związane z działalnością szkoły.
 3. Korzystanie z Sali gimnastycznej w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych odbywa się zgodnie z planem.
 4. Korzystanie z Sali gimnastycznej przez osoby niepełnoletnie dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub prowadzącego zajęcia.
 5. Wszystkie urządzenia Sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Sprzęt sportowy i urządzenia są dobrem społecznym szkoły, opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 7. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela i na jego wyraźne polecenie. Wszystkie uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 8. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia.
 9. Wszystkich ćwiczących obowiązuje zmienny strój gimnastyczny: obuwie sportowe (z jasną podeszwą) plus skarpetki, krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem.
 10. Przed lekcjami wychowania fizycznego uczniowie przebierają się w strój sportowy i czekają gotowi do zajęć na nauczyciela przed wejściem do Sali gimnastycznej.
 11. Na salę uczniowie wchodzą i mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.
 12. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 13. Niećwiczący podczas zajęć uczniowie mają obowiązek przebywać w miejscu zajęć.
 14. Podczas lekcji musi być zachowana pełna dyscyplina, uczniowie wykonują ćwiczenia pod ścisłą kontrolą nauczyciela i tylko na jego polecenie lub sygnał.

ZABRANIA SIĘ !!!!

 1. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną.
 2. Wchodzenia do Sali gimnastycznej w brudnym i niesportowym obuwiu.
 3. Ćwiczyć na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, pierścionkach oraz przedmiotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych.
 4. Samodzielnego opuszczania Sali gimnastycznej bez zgody nauczyciela.
 5. Samodzielnego korzystania ze sprzętu i przyrządów bez zgody nauczyciela.
 6. Wnoszenia jedzenia, napojów oraz spożywania ich na terenie Sali gimnastycznej.
 7. Wieszania się na siatkach do bramek oraz na koszach i tablicach do gry w koszykówkę.
 8. Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych.
 9. Żucia gumy i korzystania z elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl