Copyright 2021 - Custom text here

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020

Plan zajęć - aktywna świetlica

klasy I - IV od 18 IX 2019

 

DZIEŃ

GODZ

RODZAJ ZAJĘĆ

OPIEKUN

KLASA

SALA

PONIEDZIAŁEK

7.00- 8.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

JAROSŁAW CIAŁOWICZ

0 - III

S.9

12.25-13.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

P.SCHWANN

IIA

S.11

12.35- 13.20

MAŁY ARTYSTA

K. RYBIŃSKA

IA

S.20

13.30-14.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY KONSTRUKCYJNE, GRY STOLIKOWE

P. SCHWANN

IA, IIA

S.11

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

I.BĄKOWSKA

IIB, III, IV

S.9

13.35-14.20

ZAJ. MUZYCZNO-RUCHOWE

A.REYSOWSKA-SZCZEPAŃSKA

0A, 0B

zamiennie

S.6

MAŁY ARTYSTA

K. RYBIŃSKA

IB

S.20

K.J . ANGIELSKIEGO

J. CIAŁOWICZ

IIIA, IIIB

S.18

YLE STARTERS - kontynuacja

M. KUCZYŃSKA

IVA

S.17

KOŁO MUZYCZNE

K. BRZOZOWSKI

III-VIII

7G

KOŁO CERAMICZNE

M. PIEŃKOWSKA

I - III Gr 1/gr 2 zamiennie

S.24

AKTYWNE CZYTANIE SPOTKANIE Z BAJKĄ

D. WOŁK-KARACZEWSKA

0A, 0B

zamiennie

bibliot

TERAPIA PEDAGOGICZNA

E.HOŁOWNIA

IIA, IIB

S.21

14.30-15.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

P. SCHWANN

IA, IB

S.11

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB

S.6

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE

I.BĄKOWSKA

0A, 0B

S.9

14.30-15.15

ODRABIANIE LEKCJI

J. CIAŁOWICZ

IIIA, IIIB, IVA, IVB

S.17

PROGRAMOWANIE            W BALTIE

K. LUDKA

III- IV

s.05

15.30-16.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

P.SCHWANN

0A, 0B, IA, IB

S.11

ZAJĘCIA RUCHOWE

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB

S.6

16.30-17.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE

P.SCHWANN

CAŁOŚĆ

S.11

WTOREK

7.00- 8.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

S.9

12.25- 13.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

P. SCHWANN

IB, IIIA

S.9

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIa, IIIB

S.20

12.35- 13.20

ZAJ. WYRÓWNAWCZE

M. DOMAŃSKA

IIIB

S.16

12.30- 15.30

GRA NA GITARZE

D. TOMASZEWSKI

indyw

S.19

13.30-14.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA MUZYCZNE

I.BĄKOWSKA

IB, III- IV

S.9

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY KONSTRUKCYJNE, GRY STOLIKOWE

P. SCHWANN

IA, IIA, IIB

S.11

13.35-14.20

KOŁO MATEMATYCZNE

K. ZIELKE-ORLICKA

IVA, IVB

KOŁO TANECZNE

A.REYSOWSKA-SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB

S.20

EKSPERYMENTY

E. PASECKA

IA, IB

S.17

KULINARKI

M. DOMAŃSKA,A. KOTLEWSKA

IIIA, IIIB- zamiennie

S.14

COŚ Z NICZEGO

D. MACKIEWICZ

0B,0B zamiennie

S.19

KOŁO PLASTYCZNE MAŁY LEONARDO

K.MŁYNARCZAK

0A, 0B zamiennie

S.6

14.30-15.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

EMOCJONALKI –warsztaty o emocjach

I.BĄKOWSKA

0A,B

S.9

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE

P. SCHWANN

IA, IB

S.11

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, B,III, IV

S.6

14.30-15.15

EKSPERYMENTY

E. PASECKA

IIA, IIB

S.17

COŚ Z NICZEGO

D. MACKIEWICZ

IIA, IIB zamien

S.19

KULINARKI

M. DOMAŃSKA, A. KOTLEWSKA

IIIA, IIIB- zamiennie

S.14

15.20- 16.05

EKSPERYMENTY

E. PASECKA

IIIA,B, IVA,B

S.17

14.30 -16.00

KARATE

A. RYBIŃSKI

I- III

S. gimn

15.30-16.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

P. SCHWAN

0A0 B, IA, IB

S 11

ZAJĘCIA RUCHOWE

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB, IIIA,IIIB, IVA,B

S.6

16.30-17.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY RUCHOWE

P. SCHWANN

całość

S.11

ŚRODA

7.00- 8.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

M. DOMAŃSKA

s.9

12.25-13.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB,IVB

S.9

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY KONSTRUKCYJNE, GRY STOLIKOWE

P. SCHWANN

IA, IB

S.11

12.35- 13.20

KOŁO: MAŁY EKOLOG

J. STASZEWSKA

I - II

S.19

PIŁKA NOŻNA (LUB UNIHOKEJ)

A. RYBIŃSKI

IAB, IIB

Sala gimn

YLE STARTERS - kontynuacja

M. KUCZYŃSKA

IVB

S.17

12.50 -13.25

SZACHY

T. CIESIELSKI

IA, IB

S.14

13.30 -14.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

WARSZTATY CHOREOTERAPII

I.BĄKOWSKA

0A, 0B

S.9

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY KONSTRUKCYJNE, GRY STOLIKOWE

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB

S.6

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

P. SCHWANN

IA, IB

S.11

ZAJ ŚWIETLICOWE - PRZYRODNICZE

J. STASZEWSKA

III - IV

S.19

13.35-14.20

TERAPIA PEDAGOGICZNA

E.HOŁOWNIA

IA, IB

S.21

ZAJ. WYRÓWNAWCZE

K. RYBIŃSKA

IIIA

S.18

PIŁKA NOŻNA (LUB UNIHOKEJ)

A. RYBIŃSKI

0A,0B, IIA

Sala gimn

KOŁO SZYCIA EKOLUDEK

D. MACKIEWICZ

IA, IB

S.20

YLE STARTERS - kontynuacja

M. KUCZYŃSKA

IVB

S.17

13.30-14.05

SZACHY

T. CIESIELSKI

0A, 0B

S.14

14.10-14.45

SZACHY

T. CIESIELSKI

IIA, IIB

S.14

14.30 -15.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB,

S.6

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

I.BĄKOWSKA

0A, 0B

S.9

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE

P. SCHWANN

IA, IB

S.11

GRY ŚWIETLICOWE

J. STASZEWSKA

III, IV

S.19

13.35-14.20

EKSPERYMENTY

E. PASECKA

0B/0Azam

S. 10

GRAFOMOTORYKA

E.HOŁOWNIA

II - III

S.21

KOŁO SZYCIA EKOLUDEK

D. MACKIEWICZ

IIA, IIB

S.20

KOŁO MATEMATYCZNE

K.RYBIŃSKA

IIIA

S.18

14.45-15.20

SZACHY  

T. CIESIELSKI

III -IV

S.14

15.30-16.30

ZAJĘCIA RUCHOWE

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB, IIIA, IIIB

S.6

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE ZABAWY RUCHOWE

P.SCHWANN

0A,B, IA, IB

S.11

16.30-17.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

P.SCHWANN

CAŁOŚĆ

S.11

CZWARTEK

7.00- 8.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

D. MACKIEWICZ

S. 9

12.25-13.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

P. SCHWANN

IA,B, IIIB

S.11

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LECKCJI

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIIA, IVA

S.9

12.35- 13.20

GRY PLANSZOWE

K.RYBIŃSKA

III

S.18

TERAPIA PEDAGOGICZNA

E.HOŁOWNIA

IIIA, IIIB

S.21

CERAMIKA

M. PIEŃKOWSKA

I-III

s.24

WARSZTATY ODYSEJOWE

Dodatkowo płatne

M. JURKIEWICZ,

M. KOSICKA

IA, IB zamiennie

s.19

12.40-13.25

YLE STARTERS - kontynuacja

M. KUCZYŃSKA

IVA

S.17

12.30 -15.15

KOŁO GITAROWE

D. TOMASZEWSKI

indyw

S.14

13.30-14.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

I.BĄKOWSKA

IIIA, IIIB,

S.9

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB, IVA

S.6

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE

P. SCHWANN

IA,B, KL 0

S.11

13.35-14.20

GRY PLANSZOWE

K.RYBIŃSKA

IIA, IIB

S.18

GRY PLANSZOWE

M. SZARMACH naucz. na zwolnieniu

0B, 0A zamienne

S.20

KOŁO CERAMICZNE

M. PIEŃKOWSKA

0 A,0B zamiennie

S.24

SPOTKANIE Z BAJKĄ

D. WOŁK-KARACZEWSKA

IA, IB zamiennie

bibliot

WARSZTATY ODYSEJOWE

Dodatkowo płatne

M. JURKIEWICZ,

M. KOSICKA

IB, IA zamiennie

s.19

14.30- 15.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY INTEGRACYJNE

I.BĄKOWSKA

IIA, IIB, III-IV

S.9

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY RUCHOWE

P.SCHWANN

0A, 0B, IA, IB

S.11

14.30-15.15

KOŁO TANECZNE

A.REYSOWSKA-SZCZEPAŃSKA

III-IV

Hol górny

GRAFOMOTORYKA

E.HOŁOWNIA

0 – I

S.21

WARSZTATY ODYSEJOWE

Dodatkowo płatne

M. JURKIEWICZ,

M. KOSICKA

IIA, IIB

s.19

14.30 -16.00

PIŁKA NOŻNA

A. RYBIŃSKI

Kl III gr. zaawans

15.30-16.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE zabawy konstrukcyjne

P.SCHWANN

0A, 0B, IA, IB

S.11

ZAJĘCIA RUCHOWE NA POWIETRZU

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB

S.6

16.30-17.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

P.SCHWANN

CAŁOŚĆ

S.11

PIĄTEK

7.00- 8.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

S.9

12.25-13.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY Z KLOCKAMI

A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

IIA, Ia,b - ucz. nie jadący na basen

S.11

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY KONSTRUKCYJNE

I.BĄKOWSKA

IIIB, IVB

S.9

12.35 -13.20

KOŁO TEATRALNE

M.JURKIEWICZ

KL I - III

S.19

12.35-15.15

BASEN

D. MACKIEWICZ.,       P. SCHWANN,           K. RYBIŃSKA

IA. IB, IIIA, IVB, VIC

13.30-14.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY DOWOLNE

J. STASZEWSKA

IIA, IVA

S.6

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ODRABIANIE LEKCJI

I.BĄKOWSKA

IIB

S.9

13.30 -16.00

BASEN

M. SZARMACH

G. GÓRECKA, A.REYSOWSKA - SZCZEPAŃSKA

0A, 0B, IIIB, VIB, VC

14.30-15.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY RUCHOWE - sala gimnastyczna

I.BĄKOWSKA

IA, IB, IIIA

S.9

14.15 -16.30

BASEN

G. GÓRECKA,

E. PASECKA

IVA, IIA, IIB, VC

15.30-16.30

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY DOWOLNE

I.BĄKOWSKA

CAŁOŚĆ

S.9

16.30-17.00

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

ZABAWY KONSTRUKCYJNE, GRY STOLIKOWE

P. SCHWANN

CAŁOŚĆ

S.9

SOBOTA

KOŁO MATEMATYCZNE KANGUR

A. KOTLEWSKA

KL IIA

S. 20

 

Plan zajęć dodatkowych

klasy V - VIII w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasa/oddział

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY ZAJĘĆ

V A,B,C

KOŁA PRZEDMIOTOWE OGÓLNODOSTĘPNE

Koło matematyczne

G. Górecka

Poniedziałek

14.30 - 15.15

Koło języka polskiego

B. Wysocka-Turek

Środa

8.00-8.45

KOŁA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MIĘDZYNARODOWEGO CAMBRIDGE

Movers gr.1 początkująca

D. Kacprzycka

Poniedziałek

14.20 – 15.15

Movers gr. 2 kontynuacja-egzamin

D. Kacprzycka

Czwartek

14.20 – 15.15

KOŁA ZAINTERESOWAŃ NIEPRZEDMIOTOWE OGÓLNODOSTĘPNE

ECDL PTI Standard

K. Ludka

Wtorek

15.25 - 16.10

ECDL Base

K. Ludka

Środa

15.25 - 16.10

KOŁA ZINTERESOWAŃ

SKS

Unihokej MOSIR

Piłka nożna

Karate

Koło muzyczne Bell Canta

Koło ekologiczne

A. Rybiński

A. Rybiński

A. Rybiński

K. Brzozowski

E. Pasecka

Środa

Czwartek

Wtorek

Poniedziałek

Poniedziałek

15.30 - 17.00

14.30 – 16.00

14.30 – 16.00

13.35 – 14.20

13.35 - 14.20

KOŁO KONKURSOWE

Koło historyczne

M. Burkowska

Wtorek (co drugi tydzień)

14.30 – 15.15

KOŁO WYRÓWNAWCZE

Koło matematyczne wyrównawcze

G. Górecka

Czwartek

13.35 - 14.20

ROZSZERZONA OBOWIĄZKOWA OFERTA DLA KLAS

Edukacja Globalna klasa VA

  1. I.Niedzwiedzka

Środa

13.35 – 14.20

Robotyka kl. VA

Robotyka kl. VB

Robotyka kl. VC

K. Ludka

Wtorek

Czwartek

Poniedziałek

13.35 – 14.20

8.00 – 8.45

8.00 – 8.45

BASEN

Zajęcia na basenie

Piątek

Zgodnie z ustalonym grafikiem

12.35 – 16.30

VI A, B, C

KOŁA PRZEDMIOTOWE OGÓLNODOSTĘPNE

Koło matematyczne

K. Zielke - Orlicka

Poniedziałek

14.30-15.15

KOŁA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MIĘDZYNARODOWEGO CAMBRIDGE

Movers

Flyers

Flyers egzamin

PET

D. Kacprzycka

D. Kacprzycka

L. Okupniak

L. Okupniak

Czwartek

Wtorek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

15.15– 16.05

7.10 – 7.55

7.10 – 7.55

13.35-14.20

8.00 – 8.45

KOŁA ZAINTERESOWAŃ NIEPRZEDMIOTOWE OGÓLNODOSTĘPNE

ECDL Base

K. Ludka

Środa

15.35 - 16.10

ECDL PTI Standard

K. Ludka

Wtorek

15.25 - 16.10

Programowanie w Pythonie

K. Ludka

Czwartek

14.30 – 15.15

KOŁA ZINTERESOWAŃ

Unihokej MOSIR

Piłka nożna

Karate

Koło muzyczne Bell Canta

Koło ekologiczne

A. Rybiński

A. Rybiński

A. Rybiński

K. Brzozowski

E. Pasecka

Środa

Czwartek

Wtorek

Poniedziałek

Poniedziałek

15.30 – 16.00

14.30 - 16.00

14.30 – 16.00

13.35 – 14.20

14.30 – 15.15

KOŁO KONKURSOWE

Koło historyczne

M. Burkowska

Wtorek (co drugi tydzień)

14.30 - 15.15

BASEN

Zajęcia na basenie

Piątek

Zgodnie z ustalonym grafikiem

12.35 – 16.30

VII A,B

KOŁA PRZEDMIOTOWE OGÓLNODOSTĘPNE

Koło chemiczne

E. Pasecka

Środa

15.15 - 16.00

Koło matematyczne

G. Górecka

Poniedziałek

Sobota

15.20 - 16.05

8.30 – 10.00

Koło polonistyczne

J. Tańska

Sobota (co drugi tydzień)

8.15 – 10.00

KOŁA PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSÓW KURATORYJNYCH

Koło języka niemieckiego

  1. Skrzypińska

Piątek

14.30 - 15.15

Koło języka angielskiego

L. Okupniak

Czwartek

14.30 – 15.15

Koło fizyczne

M. Jasiński

Piątek

Sobota (co drugi tydzień)

14.30 – 16.00

10.00 – 11.30

Koło informatyczne

K. Ludka

Wtorek

14.30 – 15.15

Koło biologiczne

  1. Olejniczak

Piątek

14.30 – 15.15

Koło historyczne

M. Burkowska

Wtorek (co drugi tydzień)

14.30 - 15.15

KOŁA ZAINTERESOWAŃ NIEPRZEDMIOTOWE OGÓLNODOSTĘPNE

ECDL PTI Standard

K. Ludka

Wtorek

15.25 - 16.10

KOŁA ZINTERESOWAŃ

Unihokej MOSIR

Piłka nożna

Karate

Koło muzyczne Bell Canta

A. Rybiński

A. Rybiński

A. Rybiński

K. Brzozowski

Środa

Czwartek

Wtorek

Poniedziałek

15.30 - 16.00

14.30 – 16.00

14.30 – 16.00

13.35 – 14.20

BASEN

Zajęcia na basenie

Piątek

Zgodnie z ustalonym grafikiem

12.35 – 16.30

VIII A,B

KOŁA PRZEDMIOTOWE OGÓLNODOSTĘPNE

Koło chemiczne

E. Pasecka

Środa

15.15 - 16.00

KOŁA PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSÓW KURATORYJNYCH

Koło języka niemieckiego

  1. Skrzypińska

Piątek

14.30 -15.15

Koło języka angielskiego/FCE

  1. Tęczar

Sobota (co drugi tydzień)

9.00 – 12.00

Koło informatyczne

K. Ludka

Wtorek

14.30 -15.15

Koło fizyczne

M. Jasiński

Piątek

Sobota (co drugi tydzień)

14.30 – 16.00

10.00 – 11.30

Koło matematyczne

E. Kaszubowska

Czwartek

14.30 – 15.15

Koło biologiczne

  1. Olejniczak

Piątek

14.30 - 15.15

Koło historyczne

M. Burkowska

Wtorek (co drugi tydzień)

14.30 - 15.15

KOŁA ZAINTERESOWAŃ NIEPRZEDMIOTOWE OGÓLNODOSTĘPNE

ECDL Base

K. Ludka

Środa

15.35 - 16.10

KOŁA ZINTERESOWAŃ

Unihokej MOSIR

Piłka nożna

Koło muzyczne Bell Canta

A. Rybiński

A. Rybiński

K. Brzozowski

Środa

Czwartek

Poniedziałek

15.30 - 16.00

14.30 – 16.00

13.35 – 14.20

KOŁA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Repetytoria język polski

  1. Syldatk

Sobota kl. VIII A, B zamiennie

8.15 – 9.45

10.00 – 11.30

Repetytoria matematyka

E. Kaszubowska

Sobota kl. VIII A, B zamiennie

8.15 – 9.45

10.00 – 11.30

Klub Języka Angielskiego „POWWOW”

E. Paciorek - Jurczyk

Piątek

17.30 – 20.00

Repetytorium język angielski

D. Kacprzycka

Środa

7.10 – 7.55

BASEN

Zajęcia na basenie

Piątek

Zgodnie z ustalonym grafikiem

12.35 – 16.30

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Poniedziałek-czwartek

Wtorek - dyżur dla rodziców

spotkania indywidualnie uzgadniane

8.00- 9.00

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

poniedziałek-piątek

spotkania indywidualnie uzgadniane

PEDAGOG SZKOLNY

poniedz.

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 - 13.00

11.30 - 17.00

Dyżur dla rodziców 15.15 - 17.00

8.00 - 15.15

8.00 - 11.00

Dyżur dla rodziców

8.00 - 14.00

PSYCHOLOG SZKOLNY

Wtorek

czwartek

8.20 - 14.20

10.15 - 15.15

NAUKA GRY NA PIANINIE   -dodatkowo płatna

spotkania indywidualnie uzgadniane

Nauka gry na gitarze

Wtorek, czwartek

ustalenia indyw.

12.30-15.30

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl